Αγαπητοί αθλητές και διοργανωτές εκδηλώσεων! Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και είναι έτοιμη να γίνει το ενημερωτικό σύντροφό σας. Γράψτε μας σε όλες Σας ενδιαφέρουν ερωτήσεις και προτάσεις. Τηλέφωνο +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru

Новый номер журнала

Моё любимое дело это моя жизнь, мой бокс.

Ежегодная международная премия года «Достижение Плюс 2023»

Kingdom professional fight» - лидер смешанных единоборств MMA

Мы расширяем наши границы, чтобы вы могли расширить свои sting

Проект «Витамеаn»: от первого видео до статуса «лейбл»

Светский клуб World Friends

Останавливаться на достигнутом мы не планируем

Современная гостиница в Петербурге - Отель Парк Крестовский

Купить печатную версию

Προσωπικότητα


Эдуард Николаевич Ли
views 279K
Жданович Виктор
views 89.5K
Сальников Владимир
views 92.8K
Зиганшина Наталья
views 108.2K
Захаров Илья
views 87K
Гаврылюк Нина
views 85.1K
Панов Александр
views 90.8K
Астафьев Максим
views 87.8K
Дитятин Александр
views 84.4K
Юлия Кузнецова
views 95.6K
Шиманов Александр
views 72.6K
Роберт Шварцман
views 91.1K
Кротов Павел
views 77.7K
Коваль Денис
views 85.1K
Викторова Лариса
views 73.5K
Савенок Александр
views 75.1K
Напреенков Андрей
views 78.2K
Лангин Владимир
views 107.2K
Кореневский Михаил
views 110.4K
Георгиев Александр
views 94.1K
Соловьёв Виктор
views 100.5K
Грачева Ирина
views 79K
Басалкина Анна
views 79.7K
Тотьмянина Татьяна
views 75.3K