יקירתי ספורטאים מארגני אירוע, אנו פתוחים לשיתוף פעולה, מוכן להפוך את המידע שלך השותף. כתוב לנו אם יש לך שאלות או הצעות. טלפון +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
3 אוגוסט 2022 שנה

Можно ли считать йогу спортом?

סוג של ספורט • יוגה

Йогу нельзя назвать классическим видом спорта.

Гимнастические упражнения развивают только мышцы, а занятий йогой — отдельное философское направление.

Основы течения были сформированы еще в Древней Индии сотни лет назад. Мастера практики стремятся достичь высшей точки духовного развития — слияния с божественным началом. А физическое развитие — инструмент, помогающий на этом пути.

Разумеется, асаны способствуют укреплению здоровья, и этот полезный эффект нельзя игнорировать.

Выполнение асан приводит в норму вес, тонизирует мышцы, улучшает работу всех систем органов, делает связки эластичными и прочными. Комплекс асан, правильное питание и своевременное очищение организма избавляют человека от большинства заболеваний, к которым приводит сидячий образ жизни.
Кроме того, регулярная практика асан развивает мышление. Поэтому неправильно будет воспринимать йогу, как отдельный вид гимнастики. Чтобы получить от нее максимум пользы, физические упражнения, необходимо дополнять медитациями, мантрами и очищающими короткими голодовками.

При этом, выполнение асан совместимо с другими видами спорта. Они снимают напряжение с мышц, делая тренировки эффективнее. А релаксация помогает восстановить растраченную энергию.

Можно ли считать йогу спортом? 3  אוגוסט
 2022  שנה

עבר 1 בן 2 חודשים


views 35K
יש לך שאלה בנושא זה? Можно ли считать йогу спортом??


לא שאלו שאלות עדיין