Αγαπητοί αθλητές και διοργανωτές εκδηλώσεων! Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και είναι έτοιμη να γίνει το ενημερωτικό σύντροφό σας. Γράψτε μας σε όλες Σας ενδιαφέρουν ερωτήσεις και προτάσεις. Τηλέφωνο +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
7 μαρτίου 2020 έτος

А ВЫ ЗНАЛИ

Άθλημα • Γυμναστήριο

Очень часто при составлении программы тренировок идет отсылка к тем или иным типам упражнений.

Упражнения делят на:
1) базовые (многосуставные);
2) изолирующие.
Но сюда же можно добавить промежуточный тип — упражнения ЛОКАЛЬНОГО характера.

СЕГОДНЯ рассмотрим БАЗОВЫЕ (или многосуставные) упражнения-

-это группа упражнений, при выполнении которых задействуется более двух крупных суставов‼️

КЛАССИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: приседания со штангой
Во время выполнения упражнения происходит работа в коленном и тазобедренном суставах.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, при выполнении приседаний со штангой задействуются почти все мышцы тела — не только ноги, но и спина, да и другие крупные мышечные группы‼️
ИМЕННО ПОЭТОМУ программу тренировок рекомендуется строить на базовых упражнениях — вы задействуете гораздо больше мышц за одно и то же время.

ПЛЮСЫ:
⭕️такие упражнения развивают вашу центральную нервную систему
⭕️ дают более сильный гормональный и метаболический отклик, что позволяет увеличить мышечную массу.

На самом деле, это взаимосвязанный процесс: лучший гормональный отклик вы сможете получить только используя большой вес отягощений, а использовать большой вес можно только в многосуставных упражнениях, в которых задействуются ноги и спина — самые сильные мышечные группы.

Список базовых упражнений будет в следующем посте

А ВЫ ЗНАЛИ 7  μαρτίου
 2020  έτος

Πέρασαν 4 χρόνια 1 μήνα 6 ημέρες


views 48.6K
Μια ερώτηση σε ένα θέμα; А ВЫ ЗНАЛИ?


Μέχρι ερωτήσεις δεν έκαναν