Αγαπητοί αθλητές και διοργανωτές εκδηλώσεων! Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και είναι έτοιμη να γίνει το ενημερωτικό σύντροφό σας. Γράψτε μας σε όλες Σας ενδιαφέρουν ερωτήσεις και προτάσεις. Τηλέφωνο +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
11 απριλίου 2020 έτος

ФАКТ О ПРЕССЕ

Άθλημα • Γυμναστήριο

«Верхнего» и «нижнего»  пресса не существует

На самом деле пресс, которым является прямая мышца живота (пресс), сложно разделить на верхний и нижний пресс, потому что волокна мышцы располагаются сверху вниз по всей длине живота. Поэтому, во время упражнений на пресс, волокна одинаково сокращаются как вверху, так и внизу. Ощущение «верхнего» и «нижнего» пресса создает подвздошно-поясничная мышца, которая расположена в нижней его части. Именно она работает сильнее, когда делаются упражнения на подъемы ног.

Ставим ЛАЙК, сохраняем, листаем карусель и начинаем заниматься дома

ФАКТ О ПРЕССЕ 11  απριλίου
 2020  έτος

Πέρασαν 4 χρόνια 8 ημέρες


views 48.7K
Μια ερώτηση σε ένα θέμα; ФАКТ О ПРЕССЕ?


Μέχρι ερωτήσεις δεν έκαναν