Αγαπητοί αθλητές και διοργανωτές εκδηλώσεων! Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και είναι έτοιμη να γίνει το ενημερωτικό σύντροφό σας. Γράψτε μας σε όλες Σας ενδιαφέρουν ερωτήσεις και προτάσεις. Τηλέφωνο +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
29 απριλίου 2020 έτος

ПРЕИМУЩЕСТВО ТРЕНИРОВКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Άθλημα • Γυμναστήριο

1 Занимаясь на свежем воздухе, ты получаешь большое количество витамина D, который полезен для наших костей и суставов, а также для настроения

2 Легкие насыщаются большим количеством кислорода, тем самым помогая тебе проявлять большую выносливость. Так тренировки будут становиться максимально продуктивными.

3 Закаливание. Да-да, именно это слово, заученное на уроках физкультуры в пятом классе.

Солнечные, воздушные ванны, а также водные процедуры создают эффект адаптации к внешним факторам среды, которые не всегда к нам дружелюбны. Так мы становимся еще сильнее и подготавливаем организм к холодному сезону.

4 Укрепляется сердечная мышца. Регулярные тренировки сердечно-сосудистой системы помогают предотвратить возникновение заболеваний сердца.

5 Заряд бодрости и хорошего настроения. Физические нагрузки стимулируют выработку гормона счастья – эндорфина, а это прекрасный способ избавиться от стресса.

6 Смена картинки и возможность найти единомышленников. Каждый раз ты можешь выбирать разные маршруты и парки, а постоянно меняющаяся обстановка и люди вокруг будут стимулировать мозговые клетки. 

7 Контроль массы тела. С регулярными физическими упражнениями твое тело будет в постоянном тонусе, тем более что доказано, что с психологической точки зрения занятия на свежем воздухе на самом деле легче переносятся нашим организмом и поэтому тренировка может длиться дольше по времени и быть более интенсивной.

Музыка позволяет выплеснуть эмоции и забыть о высоком уровне физической нагрузки во время тренировки

Самое ценное в тренировках – это чувство единения, которое появляется, когда вы синхронно крутите педали вместе с 30 единомышленниками, жаждущими выложиться на все сто процентов как на тренировке, так и в повседневной жизни.

А вы предпочитаете тренироваться дома, в спортзале или на улице


ПРЕИМУЩЕСТВО ТРЕНИРОВКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 29  απριλίου
 2020  έτος

Πέρασαν 3 του έτους 11 μήνες 15 ημέρες


views 42.5K
Μια ερώτηση σε ένα θέμα; ПРЕИМУЩЕСТВО ТРЕНИРОВКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ?


Μέχρι ερωτήσεις δεν έκαναν