Αγαπητοί αθλητές και διοργανωτές εκδηλώσεων! Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και είναι έτοιμη να γίνει το ενημερωτικό σύντροφό σας. Γράψτε μας σε όλες Σας ενδιαφέρουν ερωτήσεις και προτάσεις. Τηλέφωνο +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
24 μαΐου 2020 έτος

РАЗНОВИДНОСТИ СТРЕТЧИНГА

Άθλημα • Γυμναστήριο

СТАТИЧЕСКИЙ — идеальный вариант для новичков. Смысл упражнений заключается в том, что происходит напряжение мышц и их сохранение в неподвижном состоянии некоторое время.

ДИНАМИЧЕСКИЙ — похож на статическую растяжку, но мышцы сначала напрягаются, а через определенное время расслабляются.

АКТИВНЫЙ — мышцы, находящиеся в пассивном состоянии, подвергаются растяжению путем работы окружающих мышц.

ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ — упражнение основывается на принципе противодействия и выполняется в четыре этапа: напряжение и расслабление мышц, а затем их растяжение и фиксация в новом состоянии.

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ — идеален для людей, не обладающих хорошей растяжкой, этот вид не подойдет. Присутствуют быстрые движения с резким увеличением амплитуды.

ПРОПРИОЦЕПТИВНЫЙ нервно-мышечный — главной задачей является восстановление суставной подвижности после травм, перенесенных заболеваний или операций. Представляет собой лечебную физкультуру.

РАЗНОВИДНОСТИ СТРЕТЧИНГА 24  μαΐου
 2020  έτος

Πέρασαν 3 του έτους 11 μήνες


views 68.4K
Μια ερώτηση σε ένα θέμα; РАЗНОВИДНОСТИ СТРЕТЧИНГА?


Μέχρι ερωτήσεις δεν έκαναν