Αγαπητοί αθλητές και διοργανωτές εκδηλώσεων! Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και είναι έτοιμη να γίνει το ενημερωτικό σύντροφό σας. Γράψτε μας σε όλες Σας ενδιαφέρουν ερωτήσεις και προτάσεις. Τηλέφωνο +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
27 ιουνίου 2020 έτος

4 совета, которые помогут преодолеть любые жизненные трудности

Άθλημα • Γυμναστήριο

Чтобы выстоять во время любых испытаний, нужно уметь контролировать свои мысли, чувства и действия.

Примите реальность
Принятие не значит согласие. Просто нужно признать, что то или иное событие — это свершившийся факт. Упираясь и повторяя, что этого не должно было произойти, вы только попусту тратите время и силы. Приняв происходящее, вы сделаете первый шаг для того, чтобы найти выход из ситуации.

Чтобы принять реальность, нужно понять, что мы можем контролировать, а что нет. В ситуациях, на которые вы никак не можете повлиять, постарайтесь контролировать самого себя.

Перестаньте жалеть себя
Это ключ к продуктивному поведению. То, как мы ведём себя, столкнувшись с какой-то проблемой, определяет, насколько быстро мы найдём её решение. Даже если наша проблема решению не поддаётся (например, потеря близкого человека), мы всё равно каждый раз выбираем, как реагировать на произошедшее.
Не стоит предаваться жалости к себе. Она не позволит вам двигаться дальше и совершенно лишит силы духа. Спросите себя: «Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы как-то помочь себе?». Возможно, вам придётся преодолеть свой страх или сделать что-то неприятное. Главное — действовать.

Контролируйте грустные мысли
Разум может быть и нашим лучшим союзником, и нашим злейшим врагом. Если вы позволите негативным мыслям завладеть собой, вы просто не сможете ничего делать.

Мысли вроде «У меня это никогда не получится» помешают достичь поставленных целей.
Если чувствуете, что впадаете в панику, подумайте, что бы вы сказали, если бы в такой ситуации оказался ваш друг. Наверняка вы бы ободрили его.

Тренируйте психологическую устойчивость заранее
Вы же не станете ждать, когда вам понадобится поднять что-то тяжёлое, чтобы начать качать мышцы? Вряд ли вам поможет, если вы возьмётесь тягать железо за пять минут до того, как передвинуть диван. Но, наращивая силы постепенно, вы сможете поднять больший вес.
То же самое можно сказать и о психологической устойчивости. Чтобы вам хватило силы духа преодолеть жизненные трудности, тренируйте её каждый день.

А как вы справляетесь с трудностями?

4 совета, которые помогут преодолеть любые жизненные трудности 27  ιουνίου
 2020  έτος

Πέρασαν 3 του έτους 9 μήνες 22 της ημέρας


views 54K
Μια ερώτηση σε ένα θέμα; 4 совета, которые помогут преодолеть любые жизненные трудности?


Μέχρι ερωτήσεις δεν έκαναν