Αγαπητοί αθλητές και διοργανωτές εκδηλώσεων! Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και είναι έτοιμη να γίνει το ενημερωτικό σύντροφό σας. Γράψτε μας σε όλες Σας ενδιαφέρουν ερωτήσεις και προτάσεις. Τηλέφωνο +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
16 ιουλίου 2020 έτος

Мышцы кора

Άθλημα • Γυμναστήριο

Мышцы кора - это целый комплекс групп мышц, который нужен для сохранения таза и позвоночника в стабильном положении.
Это не только разгибатели спины, как почему то принято считать, это скорее мышечное кольцо вокруг поясницы, которые является вашим природным «атлетическим» поясом, хранящим от травм.
Если точнее, это:

Наружные мышцы:

прямые мышцы живота;

наружные косые мышцы живота;

широчайшие мышцы спины;

ягодичные мышцы;

приводящие мышцы;

трапециевидные мышцы.

Второй слой (внутренние) мышц кора:

внутренние косые мышцы живота;

мышцы, выпрямляющие позвоночник;

подостные мышцы.

Третий слой мышц кора:

поперечные мышцы живота;

подвздошно-поясничные мышцы;

мышцы тазового дна;

диафрагма;

квадратные мышцы поясницы;

многораздельные мышцы.

А вы знали что такое мышца кора?

Мышцы кора 16  ιουλίου
 2020  έτος

Πέρασαν 3 του έτους 9 μήνες 2 ημέρες


views 59.3K
Μια ερώτηση σε ένα θέμα; Мышцы кора?


Μέχρι ερωτήσεις δεν έκαναν