Αγαπητοί αθλητές και διοργανωτές εκδηλώσεων! Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και είναι έτοιμη να γίνει το ενημερωτικό σύντροφό σας. Γράψτε μας σε όλες Σας ενδιαφέρουν ερωτήσεις και προτάσεις. Τηλέφωνο +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
3 ιουλίου 2021 έτος

Студия Боевых искусств «ДАН».

Άθλημα • Πυγμαχία άρση βαρών

С целью пропаганды здорового образа жизни и развития боевых искусств в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, а именно в исторической ее части в Царском Селе была основана Студия Боевых искусств «ДАН». Организатором и идейным вдохновителем является Мастер спорта международного класса по кикбоксингу и Смешанным Боевым искусствам - Ситников Алексей Владимирович. Как говорит Алексей Владимирович-« В нашей Студии более 11 спортивно-боевых направлений, где ребята учатся наносить удары и защищаться от них, использовать приёмы так, чтобы выйти победителем, но не нанести непоправимого вреда сопернику, собрать волю «в кулак» и сохранять выдержку, а так, же с помощью квалифицированного тренерского состава делается все, чтобы спортсмен формировался как личность с позиции нравственного, духовного и физического воспитания».

Мир боевых искусств интересен и загадочен. Он овеян духом вековых традиций, воспет в легендах и мифах, его истоки уходят далеко вглубь истории. На сегодняшний день существует огромное кол-во видов единоборств.

Основной целью боевых искусств является полное и гармоничное развитие, которое включает в себя не только физическое, но и моральное и эмоциональное. Боевые искусства помогают развить самые важные черты характера, помогают повысить вашу самооценку и уверенность в себе. Они развивают самодисциплину, концентрацию, вежливость и уважение к другим людям.

Это не просто вид спорта, это целая система знаний. Боевые искусства в целом являются отличным стимулом для личностного развития детей и молодежи.

Студия Боевых искусств «ДАН». 3  ιουλίου
 2021  έτος
Студия Боевых искусств «ДАН». 3  ιουλίου
 2021  έτος
 Студия Боевых искусств «ДАН». 3  ιουλίου
 2021  έτος

Πέρασαν 2 χρόνια 9 μήνες 10 ημέρες


views 81.2K
Μια ερώτηση σε ένα θέμα; Студия Боевых искусств «ДАН».?


Μέχρι ερωτήσεις δεν έκαναν