Αγαπητοί αθλητές και διοργανωτές εκδηλώσεων! Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και είναι έτοιμη να γίνει το ενημερωτικό σύντροφό σας. Γράψτε μας σε όλες Σας ενδιαφέρουν ερωτήσεις και προτάσεις. Τηλέφωνο +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
6 αυγούστου 2021 έτος

Основные профессионально важные качества тренера:

Άθλημα • Γυμναστήριο

▪️Ответственность- позиция автора. Надо уметь самому отвечать за происходящее в жизни, а также научить этому участников тренинга;
«Ответственность - это то, чего больше всего боятся люди. Тем не менее, это именно то, что помогает нам расти в этом мире.» - Фрэнк Крэйн

▫️Интеллектуальность – для работы тренером необходимо много знать, постоянно развиваться, требуется немало знаний, чтобы сделать тренинг интересным, познавательным, на тренинги ходят интеллектуальные люди.
«Если слушатели смотрят на часы, это еще ничего. Хуже, когда они начинают трясти часы, чтобы проверить, не остановились ли они.»-Уильям Норман Беркетт

▪️Знания в области психологии - работать с людьми надо, зная психологические особенности человека, группы,  техники тренинга, упражнения для тренинга, методы и приемы обучения.   
«Можно говорить глупости, но не торжественным тоном.»-Юлиан Тувим

▫️Креативность – без креативного подхода тренер будет создавать заурядные тренинги, а это ни кому не интересно. 
Креативные личности и инноваторы верят. Они верят в себя и в свои решения, и предают забвению тех, кто не разделяет их точки зрения. Они демонстрируют такую уверенность в своих идеях, что страх перед поражением, преследующий других людей, отступает. Джин Ландрам.  

продолжение следует..


Основные профессионально важные качества тренера: 6  αυγούστου
 2021  έτος

Πέρασαν 2 χρόνια 8 μήνες 18 ημέρες


views 57.6K
Μια ερώτηση σε ένα θέμα; Основные профессионально важные качества тренера:?


Μέχρι ερωτήσεις δεν έκαναν