Αγαπητοί αθλητές και διοργανωτές εκδηλώσεων! Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και είναι έτοιμη να γίνει το ενημερωτικό σύντροφό σας. Γράψτε μας σε όλες Σας ενδιαφέρουν ερωτήσεις και προτάσεις. Τηλέφωνο +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
27 αυγούστου 2021 έτος

10 самых необычных фактов о женском теле

Άθλημα • Γυμναστήριο

Сердце женщины от природы бьётся быстрее мужского.

Женщины моргают в два раза чаще, чем мужчины.

Организм женщины сжигает жир значительно медленнее мужского — около 50 ккал в день.

Женщины обладают более сильным иммунитетом.

Диаметр женского волоса в 2 раза меньше, чем мужского.

Мозолистое тело в мозге женщины толще, чем у мужчины. В нем содержится на 30% больше соединений. Именно это позволяет женщинам лучше справляться с несколькими задачами одновременно.

Язык женщины имеет больше вкусовых рецепторов.

В организме женщин больше болевых рецепторов, однако благодаря эстрогену, который блокирует воспалительные процессы, женщины в целом имеют более низкий болевой порог.

Женщины могут лучше различать оттенки и цвета, так как цветоразличение напрямую связано с Х-хромосомой.

Кожа женщины в 10 раз более чувствительна, чем мужская.

Написать продолжение?

10 самых необычных фактов о женском теле 27  αυγούστου
 2021  έτος

Πέρασαν 2 χρόνια 7 μήνες 17 ημέρες


views 51.7K
Μια ερώτηση σε ένα θέμα; 10 самых необычных фактов о женском теле?


Μέχρι ερωτήσεις δεν έκαναν