Αγαπητοί αθλητές και διοργανωτές εκδηλώσεων! Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και είναι έτοιμη να γίνει το ενημερωτικό σύντροφό σας. Γράψτε μας σε όλες Σας ενδιαφέρουν ερωτήσεις και προτάσεις. Τηλέφωνο +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
8 δεκεμβρίου 2021 έτος

"По ту сторону объектива"


Один из самых интереснейших видов репортажа - это спортивная съемка. И тут сложно не согласиться 

Спорт в целом — исключительно благодарный материал для репортажа. Тут вам и зрелищность, и обилие событий, и яркие эмоции (как у самих спортсменов, так и у зрителей, тренеров и других участников).

В репортажной съёмке влияние авторского взгляда фотографа сложно переоценить. Именно выбор фотографа «что и как снимать» создаст радостную или трагическую атмосферу, позволит посмеяться над участниками или посочувствовать им, или даже позволит увидеть забавные детали вне «основного действия».

А как найти свой стиль в фотографии?

На этот вопрос ответил, один из самых известных спортивных фотографов @alicom_ph_spb

"Очень важно для каждого фотографа найти свой путь, свой стиль. Это именно то, что отличает фотографов друг от друга. Своими фотографиями мы показываем окружающим свое видение мира.
Потратив достаточно времени, каждый может сделать фотографии с правильной композицией и экспозицией. Но ни один образовательный курс не объяснит вам, как найти свой стиль. Это нелегкий путь, он требует опыта, желания постоянно совершенствоваться и любить то, чем ты занимаешься. Можно кому-то подражать, кого-то копировать, но без любви к своему делу своего стиля не будет никогда.
Стиль – это не то, что вы снимаете, а то, как вы это делаете и видите. По сути это ваш внутренний мир и взгляд на внешний".

"По ту сторону объектива" 8  δεκεμβρίου
 2021  έτοςΠέρασαν 2 χρόνια 4 μήνες 10 ημέρες


views 61.5K
Μια ερώτηση σε ένα θέμα; "По ту сторону объектива"?


Μέχρι ερωτήσεις δεν έκαναν