Αγαπητοί αθλητές και διοργανωτές εκδηλώσεων! Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και είναι έτοιμη να γίνει το ενημερωτικό σύντροφό σας. Γράψτε μας σε όλες Σας ενδιαφέρουν ερωτήσεις και προτάσεις. Τηλέφωνο +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
26 ιανουαρίου 2022 έτος

ТАНГО…На многих языках мира это слово звучит одинаково.

Άθλημα • Αθλητισμός χορού

Пришло оно из Испании и с незапамятных времен означало- народный танец. Исполнялся танец под громкие энергичные звуки барабана, выражая различные чувства и радость бытия. Волею судеб был завезен в Южную Америку и под жарким солнцем Аргентины среди людей эмоциональных, свободных и открытых на его основе возник парный бальный танец со свободной композицией и четким ритмом.

Сила страсти, не признающие границ эмоции охватывают не только исполнителей танца, но и зрителей.  Танец страсти, который раньше был запрещен церковью и исполнялся тайно, затем снова восстановил свои права.  Он получил распространение и стал популярным во многих странах мира, включая Россию.

Горячий и страстный, в то же время нежный и чувственный, он может кардинально поменять жизнь людей, которые начали им заниматься.

На фото прекрасная @aleksandra_z_


ТАНГО…На многих языках мира это слово звучит одинаково. 26  ιανουαρίου
 2022  έτος

Πέρασαν 2 χρόνια 2 μήνες 18 ημέρες


views 71.6K
Μια ερώτηση σε ένα θέμα; ТАНГО…На многих языках мира это слово звучит одинаково.?


Μέχρι ερωτήσεις δεν έκαναν