Αγαπητοί αθλητές και διοργανωτές εκδηλώσεων! Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και είναι έτοιμη να γίνει το ενημερωτικό σύντροφό σας. Γράψτε μας σε όλες Σας ενδιαφέρουν ερωτήσεις και προτάσεις. Τηλέφωνο +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
25 ιανουαρίου 2022 έτος

Философские рассуждения в спорт зале

Άθλημα • Γυμναστήριο

"Ты стал другим», «Я тебя не узнаю», «Мне это не интересно» - эти фразы на протяжении жизни слышит каждый человек.
В один момент мы осознаем, что уже не те, кем были десять лет назад, и в одном случае это на пользу, а в другом – приводит к негативным последствиям.
Для человека нормально меняться под влиянием событий, эмоций, и даже потерь. Какие же моменты способны изменить жизнь, заставить мыслить иначе и перевернуть все с ног на голову? Как вы считаете ?

Философские рассуждения в спорт зале 25  ιανουαρίου
 2022  έτος

Πέρασαν 2 χρόνια 2 μήνες 30 ημέρες


views 52.3K
Μια ερώτηση σε ένα θέμα; Философские рассуждения в спорт зале?


Μέχρι ερωτήσεις δεν έκαναν