יקירתי ספורטאים מארגני אירוע, אנו פתוחים לשיתוף פעולה, מוכן להפוך את המידע שלך השותף. כתוב לנו אם יש לך שאלות או הצעות. טלפון +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
24 אולי 2020 שנה

РАЗНОВИДНОСТИ СТРЕТЧИНГА

סוג של ספורט • כושר

СТАТИЧЕСКИЙ — идеальный вариант для новичков. Смысл упражнений заключается в том, что происходит напряжение мышц и их сохранение в неподвижном состоянии некоторое время.

ДИНАМИЧЕСКИЙ — похож на статическую растяжку, но мышцы сначала напрягаются, а через определенное время расслабляются.

АКТИВНЫЙ — мышцы, находящиеся в пассивном состоянии, подвергаются растяжению путем работы окружающих мышц.

ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ — упражнение основывается на принципе противодействия и выполняется в четыре этапа: напряжение и расслабление мышц, а затем их растяжение и фиксация в новом состоянии.

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ — идеален для людей, не обладающих хорошей растяжкой, этот вид не подойдет. Присутствуют быстрые движения с резким увеличением амплитуды.

ПРОПРИОЦЕПТИВНЫЙ нервно-мышечный — главной задачей является восстановление суставной подвижности после травм, перенесенных заболеваний или операций. Представляет собой лечебную физкультуру.

РАЗНОВИДНОСТИ СТРЕТЧИНГА 24  אולי
 2020  שנה

עבר 3 שנים 4 חודשים 4 ימים


views 38.1K
יש לך שאלה בנושא זה? РАЗНОВИДНОСТИ СТРЕТЧИНГА?


לא שאלו שאלות עדיין