יקירתי ספורטאים מארגני אירוע, אנו פתוחים לשיתוף פעולה, מוכן להפוך את המידע שלך השותף. כתוב לנו אם יש לך שאלות או הצעות. טלפון +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
2 ג ון 2020 שנה

ПОЛЬЗА БЕГА

סוג של ספורט • ריצה

Большинство людей, занимаясь спортом, обязательно уделяют время бегу

При беге работают все основные группы мышц тела и расходуется большое количество энергии, что приводит к похуданию, укреплению мышц и красивой фигуре  Но эффект стройности скорее побочный, чем основной.

Бег очень ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, и это его основное назначение

Бег укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, что является профилактикой заболеваний сердца и легких. Но бегать нужно с осторожностью, если проблемы с сердцем уже есть.

Бег меняет кислородный и биохимический состав крови, что ведет к отсутствию кислородного голодания и снижению риска возникновения рака.

Бег положительно влияет на сердечный ритм, стимулирует обмен веществ и способствует еще многим полезным процессам в организме.
На пробежках очень важно следить за своим пульсом.

Написать про бег поподробнее?

ПОЛЬЗА БЕГА 2  ג  ון
 2020  שנה

עבר 3 שנים 4 חודשים יום 1


views 35K
יש לך שאלה בנושא זה? ПОЛЬЗА БЕГА?


לא שאלו שאלות עדיין