יקירתי ספורטאים מארגני אירוע, אנו פתוחים לשיתוף פעולה, מוכן להפוך את המידע שלך השותף. כתוב לנו אם יש לך שאלות או הצעות. טלפון +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
12 אולי 2020 שנה

Статические и динамические упражнения

סוג של ספורט • כושר

А вы знали, что существуют такие виды упражнений, как -

- Динамические
- Статические

1 Динамические — это упражнения, при которых система мышц приводится в действие во время движения тела: они растягиваются и сокращаются. Нагрузка на мышцы чередуется с их расслаблением. Таким образом, к этому виду относятся все упражнения, при которых происходят движения тела либо его частей.

2 К статической группе относятся упражнения, при которых мышцы остаются в напряжённом состоянии, но не производят сокращений, поскольку движение отсутствует. При статических тренировках тело удерживается в неподвижном состоянии в течение определённого промежутка времени — от 6 до 12 секунд (иногда до 2 минут). При таких движениях осуществляется накачивание мышц.

ВАЖНО
Чтобы тренировка стала полезной и продуктивной:

Для женщин, необходимо, чтобы она на 1/3 была наполнена движениями, относящимися к статическому виду

Для мужчин рекомендуется вводить до 40 % упражнений на статику

В тренировочный комплекс новичков их лучше не ставить

Увеличение их массы не происходит.

Наиболее популярным статическим упражнением среди спортсменов и людей, поддерживающих физическую форму, является «Планка».

Плюсы и минусы данных видов упражнений выложу в Сторис

А какой из этих двух видов вам больше по душе?

Статические и динамические упражнения 12  אולי
 2020  שנה

עבר 3 שנים 4 חודשים 16 ימים


views 50.3K
יש לך שאלה בנושא זה? Статические и динамические упражнения?


לא שאלו שאלות עדיין