יקירתי ספורטאים מארגני אירוע, אנו פתוחים לשיתוף פעולה, מוכן להפוך את המידע שלך השותף. כתוב לנו אם יש לך שאלות או הצעות. טלפון +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
2 אוגוסט 2022 שנה

Фото - отчёт с прошедшего турнира федерации WPC Санкт - Петербург 30-31.07.2022г

סוג של ספורט • הרמת כוח הרמת משקולות

Фото - отчёт с прошедшего турнира федерации WPC Санкт - Петербург
30-31.07.2022г. Спасибо всем кто принимал участие в этом турнире.

Фото - отчёт с прошедшего турнира федерации WPC Санкт - Петербург 30-31.07.2022г 2 אוגוסט
 2022 שנה
 Фото - отчёт с прошедшего турнира федерации WPC Санкт - Петербург 30-31.07.2022г 2 אוגוסט
 2022 שנה
 Фото - отчёт с прошедшего турнира федерации WPC Санкт - Петербург 30-31.07.2022г 2 אוגוסט
 2022 שנה
 Фото - отчёт с прошедшего турнира федерации WPC Санкт - Петербург 30-31.07.2022г 2 אוגוסט
 2022 שנה
 Фото - отчёт с прошедшего турнира федерации WPC Санкт - Петербург 30-31.07.2022г 2 אוגוסט
 2022 שנה
 Фото - отчёт с прошедшего турнира федерации WPC Санкт - Петербург 30-31.07.2022г 2 אוגוסט
 2022 שנה
 Фото - отчёт с прошедшего турнира федерации WPC Санкт - Петербург 30-31.07.2022г 2 אוגוסט
 2022 שנה
 Фото - отчёт с прошедшего турнира федерации WPC Санкт - Петербург 30-31.07.2022г 2 אוגוסט
 2022 שנה
 Фото - отчёт с прошедшего турнира федерации WPC Санкт - Петербург 30-31.07.2022г 2 אוגוסט
 2022 שנה
 Фото - отчёт с прошедшего турнира федерации WPC Санкт - Петербург 30-31.07.2022г 2 אוגוסט
 2022 שנה
 Фото - отчёт с прошедшего турнира федерации WPC Санкт - Петербург 30-31.07.2022г 2 אוגוסט
 2022 שנה
 Фото - отчёт с прошедшего турнира федерации WPC Санкт - Петербург 30-31.07.2022г 2 אוגוסט
 2022 שנה

עבר 1 בן 2 חודשים יום 1


views 68K
יש לך שאלה בנושא זה? Фото - отчёт с прошедшего турнира федерации WPC Санкт - Петербург 30-31.07.2022г?


לא שאלו שאלות עדיין