יקירתי ספורטאים מארגני אירוע, אנו פתוחים לשיתוף פעולה, מוכן להפוך את המידע שלך השותף. כתוב לנו אם יש לך שאלות או הצעות. טלפון +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru
25 ינואר 2022 שנה

Философские рассуждения в спорт зале

סוג של ספורט • כושר

"Ты стал другим», «Я тебя не узнаю», «Мне это не интересно» - эти фразы на протяжении жизни слышит каждый человек.
В один момент мы осознаем, что уже не те, кем были десять лет назад, и в одном случае это на пользу, а в другом – приводит к негативным последствиям.
Для человека нормально меняться под влиянием событий, эмоций, и даже потерь. Какие же моменты способны изменить жизнь, заставить мыслить иначе и перевернуть все с ног на голову? Как вы считаете ?

Философские рассуждения в спорт зале 25  ינואר
 2022  שנה

עבר 1 בן 8 חודשים 3 ימים


views 37.9K
יש לך שאלה בנושא זה? Философские рассуждения в спорт зале?


לא שאלו שאלות עדיין