יקירתי ספורטאים מארגני אירוע, אנו פתוחים לשיתוף פעולה, מוכן להפוך את המידע שלך השותף. כתוב לנו אם יש לך שאלות או הצעות. טלפון +7 953 145 86 17   WhatsApp ВК: vk.com/vsporte24spbu email: 26048282@mail.ru

Казанский Пётр Николаевич

סוג של ספורט • הרמת משקולות

Казанский Пётр Николаевич- руководитель организации «Спортивные Проекты», спортивный функционер, общественный деятель.

Организация "Спортивные проекты" является единственной экспертной площадкой по развитию спорта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, объединяющая представителей спортивных сообществ, социально-ответственного бизнеса, а также представителей законодательной и исполнительной власти, от которых зависит развитие спорта и здорового образа жизни в Северо-Западном регионе.

Главной целью такого Совета профессионалов является выявление основных проблем спортивных организаций, их оперативное решение, возможное благодаря объединению экспертных мнений.

«Спортивные проекты» два раза в месяц проводят заседания на различные актуальные темы: роль спортивного питания, развитие спортивных социальных сетей, развитие частных спортивных объектов, роль СМИ в развитии спорта. Эти  и другие вопросы собирают более 40 экспертов, создавая предмет для обсуждения в законодательных и исполнительных органах власти.

Помимо проводимых заседаний, организация каждодневно занимается многочисленными обращениями об оказании помощи спортивным организациям, которые требуют срочного вмешательства и поддержки.

@vsporte.24 также принимает участие в заседаниях организации "Спортивные проекты".

Казанский Пётр Николаевич 12  פברואר
 2022  שנהviews 65.2K
יש לך שאלה בנושא זה? Казанский Пётр Николаевич?


לא שאלו שאלות עדיין